انسان

کتاب «انسان در مقابل دولت» با ترجمه نجات بهرامی منتشر شد

/post-15
کتاب «انسان در مقابل دولت» نوشته هربرت اسپنسر با ترجمه نجات بهرامی توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.