جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش شامگاه دوشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠
نرم افزار کورل - پایه۱۰  - رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش 

🕖ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
افترافکت  -پایه ۱۲ - رشته تصویر سازی -شاخه  کاردانش

 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
ریاضی ۱- پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها - -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
لباس شب و عروس - پایه ۱۰ -رشته پوشاک -شاخه کاردانش 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش       پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش        پایه  دوم
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
  بازی و ریاضی         پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش           پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
  فارسی و نگارش       پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

...............‌.‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی  - فصل ۶سفر آب  روی زمین      پایه هفتم 

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی - فصل۶ تنظیم هورمونی       پایه هشتم 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی - فصل۵  نیرو            پایه نهم 

  ......‌......🌿🌿🌿     ...‌....      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
  رشد حرفه ای معلمان- جلسات قبل و بعد نظارت 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
شیمی   دو   -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 زیست شناسی  دو    - پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  
 
🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
 زیست شناسی سه  - پایه ۱۲- علوم تجربی   

🕖ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

 فیزیک یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
    🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

🍀سه شنبه۲۵آذر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها.
📝ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

🌷🍁سه شنبه  ۲۵ آذر🍁🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
......صبح ...
 
🌸ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان
🌸ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان
........عصر ...
🌸ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ بخش معارف پایه یازدهم    رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
🌸ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی  پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه