فانوس-جوهر اندیشه سیاسی هربرت اسپنسر، بدبینی به ماهیت دولت و مخالفت با حضور حداکثری آن در سپهر اجتماعی و اقتصادی انسانهاست. این بدبینی اسپنسر به ماهیت دولت، گاه وی را تا مرز آنارشیسم پیش می برد. مخالفت سرسختانه وی با گسترش اختیارات دولت و قانونگذاری و مدیریت امور توسط پارلمان ها نیز از همین نگاه بدبینانه وی به ماهیت دولت نشات می گیرد.

این نگاه تا آنجا پیش می رود که وی صراحتا دولت را موجودی شیطانی و شرور می نامد. اسپنسر در مقالاتی که در این کتاب گردآوری شده اند، حجم انبوه ِ قانونگذاری پارلمان‌ها و قدرت نمایی دولت‌ها، حتی دولت‌های لیبرال را مخل عمل اقتصادی آزادانه می داند.

این کتاب از اواخر هفته آینده در بازار کتاب توزیع شده و در دسترس خوانندگان قرار می گیرد. همچنین برای تهیه فوری آن می‌توانید با انتشارات دنیای اقتصاد (۰۲۱۸۷۷۶۲۷۴۷) تماس بگیرید.