یک جامعه شناس راهکار مهار آسیب‌های اجتماعی در جمعیت دانش آموزی را آموزش و ارتقای مهارتهای زندگی دانست و گفت: اولویت اول در مدارس برای دانش آموزان باید یادگیری چگونه زندگی کردن باشد.

محمد روزبهانی در گفت وگو با ایسنا، درباره جایگاه فعالیت‌های پرورشی در آموزش و پرورش گفت: مباحث پرورشی همانطور که در لفظ “آموزش و پرورش ” مشخص است توامان با آموزش باید دنبال شود و هم وزن برنامه‌های آموزشی است.

وی افزود: درباره آسیب‌های اجتماعی نیز باید گفت که امروز تمام جامعه درگیر شده است و البته این امر در آموزش و پرورش زاییده خود آموزش و پرورش نیست  و شاهد سرریز آسیب های اجتماعی جامعه به آن هستیم. به عنوان مثال اگر خانواده گرفتار اعتیاد و بزه باشد بر روی فرزندان کم سن و سال هم اثر می گذارد و با ورود این فرزند به مدرسه بخشی از آسیب‌های اجتماعی ناخواسته وارد مدارس می‌شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه مدرسه به خودی خود آسیب زا نیست اظهار کرد: اما به هر صورت اگر آموزش و پرورش نتواند با این آسیب‌ها برخورد مناسبی داشته باشد این آسیب‌ها در جمعیت دانش آموزش گسترش می‌یابد و مدرسه به محیطی برای گسترش بیشتر آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.

روزبهانی درباره انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی مبنی بر خودآزاری و خودزنی چند دانش آموز گفت: این اتفاقات علت فردی ندارند و بسیار اندک هستند و مباحث اجتماعی بر روی آن اثرگذارند مهمترین عامل شکل گیری تربیت و رفتار اجتماعی خانواده است و پس از آن مدرسه، گروه دوستان و رسانه‌ها قرار دارند. این مورد و موارد مشابه نظیر آن بیشتر ناشی از تاثیر گروه دوستان است.

وی ادامه داد: زمانی که افراد به سن نوجوانی می‌رسند و دوره بلوغ را طی می‌کنند به دنبال استقلال و خارج شدن از سایه خانواده هستند و به همین علت به سمت گروه دوستان گرایش بیشتری پیدا می‌کنند و وقتی اتفاق یا آسیبی در گروه دوستان وجود داشته باشد روی مابقی نیز تاثیر می‌گذارد.

این جامعه شناس با بیان اینکه اگر بتوانیم مهارت‌های زندگی اعم از قدرت نه گفتن، خودآگاهی و انتقاد پذیری را داخل محتوای کتب درسی و تدریس معلمان کنیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کرده‌ایم گفت: هر چه میزان این مهارت‌ها بیشتر باشد میزان آسیب‌های اجتماعی و مشکلات دانش آموزان کمتر خواهد شد. اولویت اول دانش آموزان در مدرسه باید یادگیری چگونه زندگی کردن باشد.

روزبهانی تاکید کرد: البته معلمان ما برای انتقال این مهارت‌ها بسیار کم آموزش می‌بینند و لازم است به این موضوع بیشتر توجه شود.